Fiskebestämmelser

Om man har gällande fiskekort kan man fiska i samtliga sjöar som ingår i Holsljunga Fiskevårdsområde, (se karta). Fiskekortet berättigar till fiske med spinnspö, flugspö, mete, pimpel samt fiske med angeldon (max 10 st per kort). Fiskekort krävs fr.o.m det år man fyller 16 år.
I kortfisket ingår ingen form av fiske med fasta redskap såsom nät, mjärde e.d. Den som har rätt till fiske med fasta redskap skall märka dessa med fastighetsbeteckning. Omärkta redskap beslagtas och tillfaller fiskevårdsområdet.

OBS! Minimimått för Gös är 40 cm.
Allt fiske efter Gös är förbjudet under veckorna 15, 16, 17, 18 & 19.
Allt fiske med långrev är förbjudet.
Allt fiske med sax är förbjudet.

Dagkort gäller för den kalenderdag som det är löst.
Säsongskort gäller för tiden 1/5-31/10 eller 1/11-30/4.
Veckokort gäller under 7 dagar fr o m den dag det löses.
Familjekort gäller för familjemedlemmar som bor på samma adress.

Fiskare är skyldig, att på anmodan uppvisa giltigt fiskekort. Person med annan fiskerätt skall kunna styrka detta. Inom fiskevårdsområdet är det ett rikt fågelliv. Visa hänsyn till detta, och undvik höga hastigheter med båt.
  Priser

Familjekort år + gäst
Årskort + gäst
Familjekort år
Familjekort säsong
Årskort
Säsongskort
Veckokort
Dagkort


450:-
400:-
350:-
250:-
300:-
200:-
150:-
50:-
Köp via SMS

SKICKA 5E6 för-och efternamn till 72456
SKICKA 5EA för-och efternamn till 72456
SKICKA 5E7 för-och efternamn till 72456
SKICKA 5E8 för-och efternamn till 72456
SKICKA 4FF för-och efternamn till 72456
SKICKA 5E9 för-och efternamn till 72456
SKICKA 500 för-och efternamn till 72456
SKICKA 501 för-och efternamn till 72456


Köp fiskekort via iFiske

Klicka på loggan

   
iFiske finns även som app till Android och Iphone/Ipad


© holsljunga-fvo.holsljunga.com