Lake Sutare Abborre Braxen Ål Gädda Gös

Vilka fiskarter simmar då i fiskevårdsområdets vatten ?

Du ser ovan de mest förekommande arterna, som i ordning från vänster är, lake, sutare, abborre, braxen, ål, gädda, gös och mört. Om du vill läsa om resp. art, klickar du på fiskarten det gäller och en ny sida kommer fram.


© holsljunga-fvo.holsljunga.com