Gös (Sander lucioperca)
Lake Sutare Abborre Braxen Ål Gädda Mört


Gösen är Västmanlands landskapsfisk
Gösär en fisk i familjen abborrfiskar. Den har en långsträckt kropp med en längd på upp till 1 meter, vikt mellan 6 och 12 kilo. Max vikt ca 20kg. En gös kan bli 20 år. Till färgen är gösen ljust gråbrun. På ryggen är den lite mörkare och på sidorna samt buken ljusare i gråvit eller gulvit. På sidorna finns mörkare tvärfläckar som är tydligast hos unga fiskar.

Gösen lever i långsamt rinnande vattendrag, sjöar och vikar över hela Europa med inte för hög salthalt. Sitt ursprungliga levnadsområde hade gösen i Östeuropa. Gösen är en rovfisk
(även kannibal, och den kraftigare tandbyggnaden antyder, att den överträffar abborren. Den leker i slutet av maj eller början av juni. Gösen betraktas som en utmärkt matfisk.

Den förekommer inte i hela Sverige. Den saknas på Gotland, utom i en liten sjö där provutsättning gjordes, och i fjällvärlden.
Svenskt sportfiskerekord är 12,007 kg

Göshanen är ca 2-4 år och honan 3-5 år vid första leken. Gösen trivs i varma vatten +18°c och uppåt.
Gösen har mycket bra hörsel, luktsinne och syn, vilket gör den till en utmärkt jägare under dygnets mörkare hälft. Kvällens och nattens huggperioder brukar som regel klassas som längre och intensivare än dagens, men härom tvistas det bland de mest inbitna gösfantasterna! Initierade gösfiskare brukar framhålla att mycket av fiskelyckan när det gäller gös, avgörs av att hitta den nivå gösen jagar i för stunden/dagen. Extra viktigt verkar detta vara vid dagfisket. Vid kvälls- och nattfiske brukar ytligt fiskade beten, framförallt under värmeböljor, vara effektivt. Ett rejält åskväder påstås kunna locka storgösen till hugg. När det gäller konstgjorda beten dominerar medelstora wobblers och färgglada jiggar gösfisket. 

Lite fakta och spekulationer kring Gösmete.

Gösen uppehåller sig på samma bestämda platser vid bestämda tidpunkter år efter år. (Det är alltså viktigt att bokföra datum tid och plats för fångade gösar). Gösen företar säsongs och dygnsvandringar, med stora variationer från sjö till sjö.
Gösen är selektiv beträffande bottentyp, den finns så gott som aldrig på mjuk botten utan föredrar hård botten typ sand, grus, sten.(typ ”5-metaren”, ”Långholmsryggen”, ”Storegrund”, ”Högholmskanten” m.fl. i Mjörn. Gösen är hopplös att meta med ståltafs, ju tunnare nylontafs man vågar använda dess bättre ( 0,35-0,40 rekommenderas). (går inte tunna tafsar typ 7 Strand att använda?).

Gösen har en hård och spröd käft. Därför är det viktigt vid mete att den får löslina (utan att känna motstånd) för att kunna simma bort och svälja betesfisken (typ gäddfiske med angeldon). Den går då c:a 5-15 mtr för att ställa sig och svälja.(mothugg vid nästa ”run”).
Gösen går att meta på nästan allt! Livebait, deadbait och fiskstumpar. Livebait är förstås bäst, men t.o.m ålbitar på 5-8 cm tar gösen på. Mört, löja och nors anses bäst, men rekordnoteringar från tysk tidning visar att även abborre, gärs, sarv, sutare ger göshugg.Gösen äter förstås mest den typ av betesfisk som är lättast att fånga och är mest tillgänglig i ett vatten. Magundersökningar från ett 10-tal vatten visar att gösar mellan 40-70 cm hade fisk på 10-15 cm i magen. (en gös på 69 cm hade en braxen på 27 cm i magen). Till större gös (över 3 kilo) passar som regel betesfisk mellan 15-20 cm.Gösen hugger liksom gädda i perioder som kan variera mycket mellan olika vatten. I en sjö kan det vara hopplöst 6-7 dagar, varefter gösen hugger vilt 8:e dagen.

I nästa sjö startar allt gösfiske i skymningen och i en annan hugger gösen en timma på förmiddagen och en timma på eftermiddagen.
Gösen är sällskaplig på så vis att den ofta uppträder i mindre grupper av samma storlekGösen är känslig som art på så sätt att hela årskullar lätt slås helt ut om det blir kraftiga temperaturfall på våren medan ungarna har gulesäck, det är den vanligaste anledningen till ett gösbestånds kraftiga variationer.Visst är gösen mystisk på så sätt att den är betydligt mer komplicerad än de flesta andra arter och visar olika levnadsmönster i olika vatten. Mjörngösen är en typisk klarvattensgös som uppträder pelagiskt sommartid, det medför att trolling är är den helt dominerande gösfiskemetoden på Mjörn.Men visst kan den tålmodige lyckas med gösmete i Mjörn. Det gäller precis som vid trollingfisket att vara på rätt plats vid rätt tid.

© holsljunga-fvo.holsljunga.com